กิจกรรม / ข่าวสาร TMC    ( 3 กิจกรรม 1 เฉลิมฉลอง )

 

เก็บตกบรรยากาศมหกรรมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย

 

รายงานผลการประชุม  17  กรกฎาคม 2006 และขอเชิญร่วมงาน TMC

 

ตารางเวลา  กำหนดการวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2006 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 

ภาพรวมการสรุป    ”งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (BMC) ทั้ง 6 เขต   
ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2549

 

กำหนดการงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับชาติ 2006 ในประเทศไทย วันที่ 11-12 สิงหาคม ค.ศ.2006

 

รายชื่อคณะกรรมการ ในการจัดเตรียม งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย  (พร้อมเบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก)

 

การจัดกิจกรรมวันชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย 11-12 สค.

 

รายชื่อคณะกรรมการในจัดเตรียมงานชุมนุม  ( TMC )

 

การประสานงานการจัดงานวันที่ 11 -12 สิงหาคมที่บ้านเณรยอแซฟ

 

ประชุมเตรียมงาน AMC  วันที่ 11-12 สิงหาคม 2006 บ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน

 

ภาพรวมการดำเนินงานปีแพร่ธรรมและ TMC

 

ภาพกิจกรรมจากส่วนกลางอบรมผู้ประกาศข่าวดี ( เชียงใหม่ / นครสวรรค์  / นครราชสีมา )

 

ความเคลื่อนไหวของ Thailand Mission Congress 2006

 

ข่าวอบรมสัมมนาเรื่อง   “การสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี”  ณ.สำนักมิสซังเชียงใหม่  / บทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

ประกาศ สาสน์อภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เรื่องปีแห่งการแพร่ธรรม