ข่าวสาร TMC

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ความเคลื่อนไหวของ Thailand Mission Congress 2006
โดยแผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2548 คุณพ่อวิทยา แก้วแหวนพร้อมด้วยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญได้เดินทางไปที่บ้านเณรเล็กยอแซฟฯเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ ซึ่งสถานที่จัดงาน ( TMC) ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญควรที่จะต้องสำรวจและประชุมพูดคุยกับคุณพ่ออธิการ คุณพ่อวิชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่อทั้งสองท่านได้รับก ารต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อ วิชุกรณ์ และคุยปรึกษาหารือกันในส่วนของการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2549 นี้ โดยในส่วนความคืบหน้าที่ดิฉันอยากจะบอกต่อไปยังพี่น้องคริสตชนทุกคนก็คือการเตรียมงานของพวกเราคณะกรรมการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมงานทั้งหมดซึ่งกว่าจะเป็นงาน “มหกรรมการแพร่ธรรมของคาทอลิกในประเทศไทย” มีความเคลื่อนไหวและคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะ.....
เรื่องที่ 1 เรื่องของสถานที่ซึ้งทุกท่านก็พอจะทราบบ้างแล้วว่างาน TMC เราเปลี่ยนมาจัดกันที่บ้านเณรเล็กยอแซฟฯกันแล้วนะคะ เนื่องจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ปี 2006 เป็น “ปีแห่งการแพร่ธรรม” และให้วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2006 เป็นวันเฉลิมฉลองปีแพร่ธรรมของพระศาสนจักรประเทศไทย ในงานวันนี้ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย และหนึ่งในโครงการเหล่านั้นก็คือ โครงการ “มหกรรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์” นะคะ.. โดยคณะกรรมการก็มี

วัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้นะคะ.....

1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของเราคาทอลิกที่จะได้รับรู้ว่าพี่น้องคาทอลิกของเราเป็นผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีต่างๆ
2. เพื่อเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับบรรดาเยาวชนจะได้มีความอุตสาหะ ฝึกฝนตนเพื่อจะได้มีความสามารถ และใช้ดนตรีเพื่อการสรรเสริญพระเจ้า และยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
3. เพื่อผนึกกำลังกันเป็นเครือข่ายในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือพระศาสนจักรและสังคมต่อไป

งานนี้คุณพ่อไพศาล  อานามวัฒน์ เป็นแม่งานใหญ่รับรองว่าพวกเราได้สนุกกันแน่นอนเลยนะคะแต่ที่สำคัญดิฉันอยากให้พวกเราคริสตชนทุกคนมาร่วมกันในงานนี้กันให้เยอะๆเลยนะคะ...คณะกรรมการที่สภาและผู้ที่มีส่วนในการจัดงานครั้งนี้ ท่านจะได้ไม่ผิดหวังที่เตรียมงานแล้วมีผู้ให้ความสนใจกันอย่างเต็มที่นะคะ...
และในงานวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ยังเป็นงานที่สำคัญที่สุดของกลุ่มพวกเยาวชนด้วยนะคะเพราะพวกเขาก็ขอร่วมมีส่วนให้การประกาศพระวรสารในครั้งนี้ด้วย โ ดยงานของกลุ่มเยาวชนจะจัดขึ้นที่บ้านสวนยอแซฟฯนะค่ะอย่างไรน้องๆเยาวชนก็เตรียมตัวมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ.......
ในโอกาสหน้าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจหรือคณะกรรมการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วดิฉันจะนำข่าวความคืบหน้ามารายงานต่อไปนะคะ......