ข่าวสาร TMC

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ข่าวความเคลื่อนไหวการฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง  “การสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี” ณ.สำนักมิสซังเชียงใหม่
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2549
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“การสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี” เมื่อวันที่17-19 กุมภาพันธ์ 2006 องค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก จัดการอบรมผู้นำการประกาศข่าวดี ณ.สำนักมิสซังเชียงใหม่ ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นความคืบหน้าของปีแพร่ธรรม เพราะว่าบรรดาองค์กรทุกองค์กร ต่างก็ให้ความสำคัญต่อปีแพร่ธรรม และมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการร่วมส่งบุคคลากรมาอบรมผู้นำการประกาศข่าวดีครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้มีสังฆมณฑลที่เข้าร่วมอบรม 2 สังฆมณฑลคือ นครสวรรค์ และเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่ วมอบรมทั้งหมด 64 คน แบ่งเป็นพระสงฆ์ 8 องค์ และซิสเตอร์ 6 ท่าน โดยผู้ที่ดำเนินให้การอบรมในคือ   คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ กับ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน และทีมงานทุกคน

พวกเราเดินทางจากกรุงเทพฯไปฝึกอบรมให้กับ 2 สังฆมณฑล คือ นครสวรรค์และเชียงใหม่การเดินทางถึงแม้ว่าจะมีล้าบ้างเพราะเราใช้เวลาเดินทาง 1 วันเต็มๆแต่เราก็สนุกกันเต็มที่ในการเดินทางทั้งไปและกลับครั้งนี้
ก่อนการอบรมพวกเราทุกคนที่มาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมก็มีการลงทะเบียนและรับหนังสือเพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย วันที่ 1 ของการอบรมดิฉันเองก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ที่มาเข้าร่วมเข้ารับการอบรมซึ่งทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือกับดิฉันอย่างดีมากในการตอบคำถามที่ดิฉันถามพวกเขาและดิฉันเองก็มีการรวมบทสัมภาษณ์ไว้ในข่าวนี้ด้วยนะคะ แต่ละท่านก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายมากลองอ่านดูนะคะ……


บทสัมภาษณ์คนที่เข้าอบรมการสร้างผู้นำการประกาศข่าวดีที่จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ได้เปิดใจเกี่ยวกับการจัดการอบรมในครั้งนี้และส่งท้ายด้วยการเชิญชวนเข้าร่วมงาน (AMC) ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มจากคุณพ่อแนะนำตัวและคุณพ่อก็ทำงานให้กับสังฆมณฑลนครสวรรค์นะคะ
พิธีกร       คุณพ่อช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
คุณพ่อสันติ สวัสดีครับ พ่อชื่อพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการอยู่ที่สามเณราลัยเล็กจอห์น-ปอลจังหวัดนครสวรรค์

พิธีกร       ก่อนมานี่คุณพ่อมีความคิดอย่างไรบ้างคะ พอได้ทราบข่าวว่าจะมีการเข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี
คุณพ่อสันติ พ่อคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และตอนนี้ทั่วโลกก็ให้ความสนใจในงานแพร่ธรรม พ่อคิดว่ามันต้องมีจุดเริ่ม และพ่อคิดว่าเราควรเริ่มจาก ผู้นำ กลุ่มปลุกคริสตชนที่มีน้ำใจดีมีความตั้งใจดีมาฝึกหัดการประกาศข่าวดีนี้

พิธีกร           สนามงานการแพร่ธรรมที่นครสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างคะ
คุณพ่อสันติ สำหรับงานแพร่ธรรมในนครสวรรค์เราแบ่งออกทั้งหมดเป็น 3 เขต เขต 1 เป็นทางพื้นราบมี นครสวรรค์ บ้านแป้ง บางขาม รวมถึงสันติสุขด้วยและวัดเล็กๆน้อยๆ เขต 2 ส่วนใหญ่อยู่ทางพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เข่งน้อย เขต 3 เขตทั้ง ตากทั้งหมดเลย จากจุดนี้เราจะมองเห็นงานแพร่ธรรมนี้ อย่างเขต 1 กับ เขต 2 ลัก ษณะเนื้องานแพร่ธรรมจะคล้ายๆกัน สำหรับเขต 3 มีลักษณะที่ต่างกันออกไปเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายจะต่างกัน เพราะว่ามีชาวเขาเผ่าต่างๆหลายเผ่า นี่คือสนามงานของเราที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ และนอกจากนั้นในเขต 1 เขต 2 นั้นมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมบ้าง เพราะบางส่วนก็จะเป็นพื้นราบและบางส่วนก็เป็นทาง อีสานมา และบางทีก็เป็นพวกคนเชื้อสายจีน ซึ้งค่อนข้างหลากหลายภายในสังฆมณฑล

พิธีกร         งานแพร่ธรรมที่คุณพ่อรับผิดชอบอยู่มีปัญหาและมีความยากง่ายตรงไหนบ้างไหมคะ
คุณพ่อสันติ งานแพร่ธรรมในเนื้องานที่โดดเด่นมากที่สุด เป็นเรื่องงานแพร่ธรรมในมุมมองที่ว่า คนอื่นสามารถเรียนรู้จักคริสตศาสนาและมีผู้ที่เข้ารับศีลล้างบาปเยอะก็คือเขต 3 ครับ ซึ้งเป็นเขตชาวเขา และโดยเฉพาะเผ่าปากายอซึ่งมีเยอะที่สุดและหลากหลายและรับความเชื่อได้เยอะที่สุด แต่เรื่องการแพร่ธรรมอะไรต่างๆนี้ ก็มีปัญหาในเรื่อง บุคลากรที่ไม่เพียงพอบ้าง ครูคำสอนน้อยไปบ้าง หรือค่าใช้จ่ายไม่มีสนับสนุนบ้าง และที่สำคัญตอนนี้ที่มองปัญหาที่เรามีคือเป็นคริสตชนแต่เรื่องความเชื่อยังไม่ ลึกซึงเท่าไหร่ บางทีมีปัญหาเหมือนกันเรื่องงานแพร่ธรรม ก็บางทีจุดที่เราจะไปเริ่มใหม่ เราเคยไปตั้งไว้แล้ว ก็ไม่มั่นคงหรือมีปัญหาอะไรต่างๆก็ล้มเลิกไป ปัญหาในเรื่องงานแพร่ธรรมตรงนี้ด้วย แต่โดยทั่วไปก็คือทุกฝ่าย ทุกส่วนก็ให้ความร่วมมือกันอยู่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้..อยากดูแลเรื่องงานแพร่ธรรมอย่างดี สำหรับเขต 1 เขต 2 เรื่องแพร่ธรรมปัญหาคือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนเมือง และตอนนี้วัตถุนิยมและบริโภค นิยมต่างๆพวกนี้ก็เขาไปด้วยพื้นฐานของมัน มันก็มีพวก โทรทัศน์ ทำอะไรต่างๆ ที่เคยมีมันก็เปลี่ยนไปแล้ว อย่างที่เคยศรัทธาเคยเข้าวัดเข้าวาเยอะๆก็มีเวลาน้อยลงแล้วที่จะเข้าวัดเข้าวา สำหรับคนเมืองก็มีการแข็งขันสูง แล้วก็เน้นเรื่องการทำงาน ส่วนตัวเด็กๆเองก็เน้นเรื่องการเรียนบ้าง ไปสอบต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ การเข้าวัดก็ดูซบเซา ไม่ค่อยมีอะไรต่างๆ

พิธีกรและอยากให้ทางวิทยากรและทีมงานทางสังฆมณฑลกรุงเทพฯช่วยอะไรบ้างไหมคะ
คุณพ่อสันติ ตอนนี้ทางนครสวรรค์ก็ได้ส่งบุคลากรระดับหัวกระทิมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อยากให้มีเวลาเยอะๆในการจัดอบรม เพราะต่อไปต้องเป็นงานของพ่อและสั ตบุรุษที่มีไฟเข้าไปช่วยในการแพร่ธรรม เป็นหน้าที่ของสัตบุรุษที่มีไฟต้องเข้าช่วยกัน ก็คงต้องขอข้อมูล ขอเรื่องปัจจัยอะไรต่างๆบ้าง เพราะการทำงานต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างในบ้างครั้ง และถ้าทางกรุงเทพฯพอที่จะช่วยเรื่องทุนได้มันก็จะช่วย และพ่อคิดว่าพวกเราก็ยินดีจะทำนะ ปัญหามันก็จะติดขัดตรงนี้

พิธีกรคุณพ่อก็ทราบว่าทางเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัด (AMC) อยากให้คุณพ่อได้ฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อเชิญชวนอย่างไรให้สัตบุรุษได้มีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้
คุณพ่อสันติ  พ่ออยากบอกว่างานนี้เป็นงานระดับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพไม่ใช่งานเฉพาะของเชียงใหม่กลุ่มเดียว เราต้องช่วยกันและอยากให้พวกเราเข้ามาช่วยกันด้วย เข้ามาร่วมมือ บางคนอาจไม่มาร่วมได้ ก็สามารถร่วมใจมา ร่วมภาวนา ว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้มากน้อยเท่าไหร่ก็ทำเท่าที่เราสามารถมีโอกาสมีเวลาแล้วกัน  พ่อว่าที่ไหนจัดก็สู้เมืองไทยไม่ได้ เพราะคนไทยมีน้ำใจอย่างไรก็อยากให้คนไทยทุกคน มีน้ำใจมาช่วยร่วมงานกันตรงนี้รับรองว่างานก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับ

พิธีกร และนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากคุณพ่อสันติ..คุณพ่ออธิการแห่งบ้านเณรเล็กนครสวรรค์ ขอบคุณคุณพ่อมากค่ะ
คุณพ่อสันติ  ขอบคุณมากครับ

2. อาจารย์อารมณ์ พูลโภคผล ผู้ร่วมแบ่งปันของสังฆมณฑลจันทบุรี
พิธีกร สวัสดีคะอยากให้อาจารย์แนะนำตัวว่าทำอะไรมาก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการแพร่ธรรมนี้ได้
อาจารย์อารมณ์  ผม ผ.ศ.อารมณ์ พูลโภคผล ปัจจุบันนี้ก็เสถียรราชการแล้วจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ผมเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยา โดยต่อมา คุณพ่อประสพ เจริญนิตย์คุณพ่อจากสังฆมณฑลจันทรบุรีได้ชวนผมไปเป็นวิทยากรหลายๆครั้ง ในการเป็นวิทยากรเพื่อคริสตชนตามวัดต่างๆ ทำให้ผมรู้สึกว่าควรที่จะมารับใช้พระ ผมก็มาเข้ารับการอบรมและก็มีเพื่อนที่เป็นชาวบ้านด้วยกัน เป็นกลุ่มแสวงหาผมจึงได้มาเริ่ม นี่เป็นจุดเริ่มแล้วต่อมาผมได้เข้าร่วมอบรมกลุ่มคู่สมรสด้วยพ ระคริสตซีซีเอฟซีและรับใช้กลุ่มนั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ ตอนนี้ก็รับใช้พระศาสนจักรทุกด้าน ผมสนใจการรับใช้ด้านภาวนา การรำพึงครับผม

พิธีกร           สนามงานการแพร่ธรรมที่จันทร์บุรีเป็นอย่างไรบ้างคะ
อาจารย์อารมณ์  ถ้าจะให้ผมพูดถึงสังฆมณฑลจันทร์บุรีจะลำบากหน่อย เพราะว่าที่ผมรับใช้อยู่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ 9 ปีเต็มผมรับใช้สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆ มณฑลอุบลราชธานี ที่จะได้ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนกับพวกเขา แต่สังฆมณฑลจันทบุรีในอดีตเคยช่วยในเรื่องของครอบครัวบ้างแต่ในระยะหลังผมไปรับผิดชอบด้านสังฆมณฑลทางอีสานมากกว่า

พิธีกรแล้วได้เพื่อนคู่คิดอย่างภรรยาเข้ามาช่วยเรื่องงานแพร่ธรรมด้วยนานหรือยังคะ
อาจารย์อารมณ์  จริงๆแล้วภรรยานี่เป็นกำลังใจให้กับผมครับ จะให้ไปรับใช้พระเป็นเจ้า ตอนหลังนี่ภรรยาก็ไปด้วยกันครับ ผมเสถียรแล้ว ลูกก็โตแล้ว แล้วหลานก็โตหมดแล้ว เราก็เลยไปรับใช้พระด้วยกัน

พิธีกรคิดว่างานแพร่ธรรมนี่ควรจะสนับสนุนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ไหมคะ
อาจารย์อารมณ์      ควรเป็นอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ยกตัวอย่างสดๆ ร้อน ที่ผมนั่งรถไฟมา ก็มีเยาวชนเป็นชาวแคนนาดา และไอร์แลนด์เขาเที่ยวเมืองไทยครับ คุยกันไป คุยกันมาก็ถามเขาว่าเป็นคาทอลิกหรือ คริสเตียน เขาตอบว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศาสนา แต่พื้นเพเดิมพ่อแม่และตัวเขารับศีลล้างบาปแล้วแต่วันนี้เขาไม่มีศ าสนา และในเยาวชนไทยเท่าที่ผมเป็นอาจารย์อยู่นะครับ มีศาสนา มีความเชื่อและยังไปวัดอยู่แต่ว่าความเชื่อค่อนข้างจะอ่อนแอ เพราะฉะนั้นการแพร่ธรรมคือการให้เยาวชนได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงและสัมพันธ์ภาพที่แท้จริงจากผู้ใหญ่ สำหรับเขาจะได้กลับใจ

พิธีกรไม่ทราบว่าอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและส่วนกลางจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างในการทำงานแพร่ธรรมของอาจาย์หรือของทางสังฆมณฑลจันทบุรี
อาจารย์อารมณ์      ในการประกาศข่าวดีถ้าสังฆมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้เป็นจุดศูนย์กลางเพราะว่าการประกาศข่าวดี ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส หรือนักบวช หรือจะเป็นใครก็ตาม ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับสังฆมณฑลหรือที่คณะกรรมการได้ตั้งไว้ ผมคิดว่าเราจะหลงทางได้ง่าย ผมอยากให้มีหน่วยงานที่ชัดเจนของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทยให้การอบรมที่ชัดเจน และเอาจริง เอาจังกับการแพร่ธรรมเพื่อทุกคนที่มารับใช้จะได้ตื่นตัวกันจริงๆครับ

พิธีกร ที่ผ่านมาการประกาศข่าวดีที่บ้านผู้หว่าน อาจารย์คิดว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
อาจารย์อารมณ์      ผมดีใจมากครับที่ผมได้ร่วมรับการอบรม เนื้อหาที่ได้เป็นเนื้อหาที่ตรงกับที่เราอยากได้ และจับใจความได้ชัดเจน ในบทสอนทั้ง 12 บทนั้นก็สอดคล้องกัน และที่คุณพ่อวัชศิลป์ได้นำเสนอมานั้นทำให้กระชับผมจึงชอบมากและประทับใจมากนำเอาไปใช้ได้อีก

พิธีกรอาจาย์ช่วยฝากข้อคิดให้กับทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯในส่วนของการประกาศข่าวดีพร้อมกับข้อแนะนำทิ้งท้ายด้วยค่ะ
อาจารย์อารมณ์ พี่น้องคาทอลิกทั้งหลายลองหันกลับมาเอาใจใส่จริงจัง กับข้อคำสอนของพระเยซูเจ้าที่หน่วยงานการประกาศข่าวดี เพียงแค่สั้นๆ ไม่กี่ประโยคไปใส่ใจเอาไปคิด พิจารณาแล้วไตร่ตรองผมเชื่อว่าจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนและขอบคุณหน่วยงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯของสภาพระสังฆราช ผมเป็นหนี้บุญคุณท่านมากเลย

พิธีกรขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
อาจารย์อารมณ์  ขอบคุณครับ

3. คุณบุญขีด เรไร ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากสังฆมณฑลนครสวรรค์
พิธีกร สวัสดีค่ะช่วยพูดถึงสนามงานที่นครสวรรค์หน่อยคะ
คุณบุญขีดสวัสดีครับผมบุญขีด  เรไร ทำงานอยู่ที่สำนักงานพระสังฆราช ความจริงเรื่องงานแพร่ธรรมในภาพรวมที่มาร่วมสัมมนาด้วยนี้ เห็นดีด้วยมองเห็นหนทางที่จะให้ความคิดเห็นเพราะเรามากันหลากหลาย และทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ก็มีหลายๆแห่งที่อยู่บนดอย เราก็แบ่งเป็น 3 เขต และเขตที่ห่วงมากที่สุดก็คือบนดอยเรื่อ งของภาษามากกว่า ในการแพร่ธรรมก็ใช้ครูที่เป็นงานในเรื่องสอนคำสอนมากกว่าเป็นการสอนของเผ่าต่างๆ แต่บางเรื่องก็อธิบายลำบากเหมือนกัน มันเป็นแนวคิดของแต่ละคนพระสงฆ์องค์ไหนขึ้นไปให้ความคิดได้อย่างไรก็ไปอย่างนั้น เสียอย่างเดียวพระศาสนจักรยังไม่เป็นหนึ่งเดียวได้ในความคิดที่เป็น การร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานนั้นยังไม่คล่องตัว โดยเฉพาะในสังฆมณฑลนครสวรรค์นั้นมีพระสงฆ์ที่มาช่วยจากที่ต่างๆ ไม่ไช่เป็นของมิสซังทั้งหมด จะว่าเป็นปัญหาก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหา มันอยู่ ที่ว่าเอาความร่วมมือของพระสงฆ์ที่มาช่วยต่างๆนั้น ถ้าเขามีจิตใจเป็นมิสชั่นนารี่อยู่ซักนึดหนึ่ง คือทำเพื่อสังฆมณฑลเพื่อพระเป็นเจ้ามันก็จะเดินไปด้วยกันได้ครับ ถ้าไปยึดติดสังฆมณฑลและกับความสะดวกสบายก็คงจะยุ่งยากเหมือนกัน เท่าที่ได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ทำงานในส่วนนี้มาก็มาก คุณพ่อบางท่านอุทิศตัวให้จริงงานมักก็จะเดินตามนั้นจริงๆ แต่ถ้าไม่อุทิศให้จริงก็รู้สึกว่ามันจะช้า ส่วนกลางเสนอแนะอะไรไปก็รับไปก็ไม่ดำเนินเท่าที่ควรก็เป็นผลของการที่ แต่ละบุคคลนั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์แต่ละ คน   ซิสเตอร์แต่ละท่าน และวิธีแก้ก็คงต้องจับผู้ใหญ่ในสังฆมณฑลมาและการยอบรับของพระสงฆ์ที่จะมาช่วยงาน การช่วยงานก็เป็นส่วนที่เราต้องขอบคุณเขา ในงานตรงนี้เราไม่ได้ทำเพื่อเราแต่เราทำเพื่อพระเป็นเจ้า ถ้าจะมองจุเดียวว่าทำแล้ว ถึงวาระต่างๆที่เขาต้องไป งานที่เขาทำอยู่ในมิสซังต่างๆ ก็น่าจะทำให้ดีที่สุดก็จะทำให้งานของพระเจ้าเดินได้ดีขึ้น

พิธีกร ค่ะนี้คือสนามงานของนครสวรรค์ อยากให้ครูบุญขีดช่วยพูดถึงเนื้อหาหลักสูตรการจัดการอบรมการสร้างผู้นำการประกาศข่าวดีและทีมง านวิทยากรเป็นอย่างไรบ้างคะ พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่อยากจะนำกับทางเรา
คุณบุญขีดความจริงในการมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ มันมี 2 มิสซัง จริงๆแล้วดูภาพรวมมันน่าจะได้ดีกว่าหลายๆมิสซัง แต่เราไมได้รู้พื้นฐานมาก่อนคือไม่ได้รู่ว่าต้องทำอะไรมาก่อน ผมเองก็ยอมรับว่ามาโดยที่ไม่รู้อะไรเลย พ่อถามว่ามาได้ไหม ว่างไหม ซึ่งจริงๆแล้วหน่วยงานนี้ผมไมได้ทำอยู่ เลยเอาอาสาสมัครมาเพราะต้องรู้ ต้องชี้แจง ความจริงเนื้อหาควรต้องชี้แจงว่ามีอะไรบ้าง ล่วงหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วเขาก็จะชัดเจนมากกว่านี้ ที่เดินทางมาไกลที่ไม่ไช่ที่ของตนเองต้องลำบากหน่อย ไม่รู้ล่วงหน้า ไม่รู้เวลา ไม่รู้สถานที่ชัดเจน มันก็ทำให้งง  อย่างที่ 2 ต้องขอบคุณทีมงานที่พ่อวัชศิลป์จัดมานี่ก็ดีนะ อยากให้เรามีเวลามากกว่านี้หน่อยในส่วนของการอยู่ด้วยกันเอง พุดคุยกันให้การประกาศข่าวดีนั้น เราสามารถรับรู้ได้เพราะส่วนใหญ่ที่มาก็กล้าประกาศข่าวดีทั้งนั้น พอชี้แนะไปก็จะทำได้แต่ให้พวกเรามีการแลกเปลี่ยนกันบ้าง มาคุยกัน บ้าง ประสบกราณ์ต่างๆมันจะชัดจะได้นำมาปรับ น่าจะมีประโยชน์ที่จะมีซักช่วงที่จะจับกลุ่มแบ่งปันกัน ที่ผ่านมาการประกาศข่าวดีนี้เป็นอย่างไรทำแล้วเป็นอย่างไรมีข้อบกพร่องตรงไหน ข้อดี ข้อเสีย อย่างไร หลังจากที่เราเรียนรู้ไปใช้ไปแก้ ผมว่ามันมันจะมีประโยชน์มากกว่า

พิธีกร คุณบุญขีดอยากฝากข้อคิดการมาร่วมงาน (AMC) ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพให้สัตบุรุษทุกสังฆมณฑลต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเข้าร่วมงานและจะร่วมมืออย่างไรดีคะ
คุณบุญขีดความจริงแล้วมันเป็นส่วนกลางคือสภาพระสังฆราช จะต้องเป็นตัวหลักสำคัญในการเชิญชวน ความจริงก็ต้องมี พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสร่วมกัน จำเป็นที่จะต้องเชิญชวนมาแต่แน่นอน ค่าใช้จ่ายมันสูงแต่สภาพระสังฆราชมีโอกาสจะช่วยเหลือได้อย่างไรเพื่อจะได้ให้เขามีส่วนร่วมไม่จำเป็นต้องคนร่ำรวยทั้งหมด คนที่ปานกลางกับล่างๆที่มีความคิด อันนี้อยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะขาดปัจจัยตรงนี้ แต่ถ้าเป็นไปได้ให้คนทุกระดับมารวมกันทั้งคนฐานะดี และคนที่ระดับปานกลางและคนที่ด้ อยโอกาสก็เอามาร่วมกัน แต่เราต้องให้โอกาสเขาได้เข้ามาร่วม เขาก็จะได้ความคิดตรงนี้ เขาก็จะได้เห็นว่า การประกาศในเอเชียนั้นเขาทำอะไร และต้องมีการติดตาม งานทุกอย่างต้องมีการติดตาม ถ้าทำแล้วไม่ติดตามก็ไม่มีประโยชน์อะไร เราไม่รู้ว่าไปแค่ไหน หรือจะปรับปรุงอย่างไร เราต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังให้มาก นั้นต้องมองภาพรวมนี้ให้ได้ ในความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรยังไม่ชัดเจนมากนัก เราเองก็ต้องชัดเจนด้วย
พิธีกร ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดดีๆจากคุณบุญขีด จากสังฆมณฑลนครสวรรค์นะคะ

4. คุณพ่อ อุดมศักดิ์วงษ์วุฒิพงษ์ คุณพ่อเจ้าอาวาสพระมารดานิจานุเคราะห์เข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์คุณพ่อก็มีข้อคิดดีๆมาฝากพวกเราทุกคนด้วยนะคะ
พิธีกร       คุณพ่อช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
คุณพ่ออุดมศักดิ์ พ่อชื่อ อุดมศักดิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นคนจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันพ่ออยู่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่กับชาวเขาเผ่าม็ง แพ ร่ธรรมกับชาวเขาเผ่าม็ง ที่เข็กน้อยนี้ก็มีกลุ่มม็ง 20,000 คน โดยประมาณ
พิธีกร ก่อนมาเข้าร่วมรับการอบรมการสร้างผู้นำการประการข่าวดีคุณพ่อมีความคิดอย่างไรบ้างคะกับการอบรมในครั้งนี้ค่ะ
คุณพ่ออุดมศักดิ์พ่อชอบมากในเรื่องนี้นะ ถ้าให้ไปงานอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะไป เพราะว่ามีงานของตนเองเพราะว่ามีวัดหลายแห่ง ต้องแพร่ธรรมเยอะ ถ้ามีการสัมมนาเกี่ยวกับแพร่ธรรมและประกาศข่าวดี คืออยากจะมารับ อยากจะมาแบ่งปันและมาเข้าร่วมสัมมนา ก็เลยยินดีที่จะมา

พิธีกรสนามงานการแพร่ธรรมที่เข็งน้อยเป็นอย่างไรบ้าง มีความลำบากยากง่ายอย่างไรบ้างอยากให้คุณพ่อได้พูดถึงหน่อยค่ะ
คุณพ่ออุดมศักดิ์ ก็พ่อไม่มีความคิดที่ว่ามันลำบากนะ เราเองเคยคิดเคยได้ยินสมัยพระสงฆ์ หรือเรียกว่าพ่อฝรั่งเพราะมีหลายชาติเขาเองยังลำบากกว่าเราเยอะเลย เขาไม่มีรถ ไม่มีอะไรต่างๆ เขาต้องเดิน และเรื่องถนนหนทางเรื่องการคมนาคมต่างๆก็ไม่ดี ไม่สะดวกฉะนั้นถ้าคิดถึงสมัยนั้นแล้ว พวกเรานั้นสบายมากเลย ไม่มีความลำบากเรื่องพื้นที่ที่ทำงาน

พิธีกรอยากจะได้อะไรช่วยเหลือจากคณะกรรมการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนบ้างไหมค่ะ
คุณพ่ออุดมศักดิ์ เรื่องเกี่ยวกับสอนคำสอน เรื่องทีจะต้องไปแพร่ธรรม เรื่องที่จะต้องไปในแต่ละหมู่บ้าน เพราะเวลานี้มีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องการที่จะรู้จักพระเจ้า แต่เรายังขาดบุคลากร ยังขาดพระสงฆ์ ขาดครูคำสอน ขาดผู้ที่จะไปสอน และนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่ง และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องการ ส่วนเรื่องอื่นที่จะตามมาก็ไม่สำคัญเท่ากับต้องการบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยสอน

พิธีกร ตั้งแต่เข้าร่วมอบรมมาจนถึงวันนี้คุณพ่อได้มองภาพรวมการสัมมนานี้อย่างไรและมีอะไรอยากจะแนะนำหรือเสนอแนะให้กับทางทีมงานและทางวิทยากรของเราอย่างไรบ้างค่ะ

คุณพ่ออุดมศักดิ์ รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะตินะ เคยคิดมาก่อนว่าถ้าเรามานั่งฟังเฉยๆ คงเบื่อแน่เลยอันนี้เป็นความคิดของพระสงฆ์ทั่วไปของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วไปนะไม่ใช่เด็ ก ไม่ใช่นักเรียน จริงๆแล้วรู้สึกว่าวิทยากรเป็นผู้ที่ให้ได้ดีนะ มันทำให้เวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกิน เดี๋ยวก็ 45 นาที่แล้ว เดี๋ยวก็ 1 ชั่วโมงแล้ว รู้สึกว่าเราได้อะไรที่มันตรงจุดมันตรอกย่ำได้ตรงจุด การสัมมนาเรื่องนี้มันตรอกย่ำได้ตรงจุดดีมาก เรื่องเกี่ยวกับการประกาศข่าวดี เราต้องมี       จิตตารมย์ไหนที่ต้องประกาศข่าวดี และแก่นแท้จริงๆน่ะเป็นใคร พระเยซูเจ้าคือคนที่เราต้องไปประกาศ การให้เนื้อหานี่ก็ดีที่เดียวและวิธีการพูดก็ไม่เบื่อ

พิธีกรคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อจะดัดแปลงเนื้อหาหลักสูตรนี้อย่างไรเพื่อไปดำเนินงานต่อไปในสนามงานของคุณพ่อเองที่เพชรบูรณ์
คุณพ่ออุดมศักดิ์ คือเราก็คุยกันในมิสซังแล้วก็ในแต่ละเขตที่เราแต่ละคนรับผิดชอบดูแลเราเองก็มีหัวหน้าเขตรับผิดชอบนะ นครสวรรค์แบ่งเป็น 3 เขตนะ คือความคิดว่าอยากมีทีม สร้างทีมขึ้นมาที่จะไปตามวัดทั่วๆไป คือเราก็มีเผ่าหลายเผ่ามีเผ่าที่หลากหลาย เราก็ต้องมีทีมที่ไปตามวัด เพื่อจะได้ให้ซิสเตอร์ที่เขาสามารถเป็นวิทยากรได้ เพื่อจะได้ไปช่วยกันช่วยให้ชาวบ้านได้เข้าใจวิธีการประกาศข่าวดี ภาพรวมรวมน่าพอใจมาก พ่อจะรวมกลุ่มเพื่อที่จะมาย่อยๆ ก่อนที่เราจะไปพูดให้เขาฟัง

พิธีกรสุดท้ายอยากให้คุณพ่อฝากข้อคิดเกี่ยวกับงาน (AMC) ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพและเชื้อชวนสัตบุรุษมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
คุณพ่ออุดมศักดิ์ พ่อยินดีที่จะไปบอกไปเล่าให้พวกเขาฟังพร้อมกับประกาศข่าวดี แล้วให้พวกเขาที่จะมาร่วมโดยเฉพาะคนที่รู้ภาษาอังกฤษบ้างนะให้เขาได้มาในงานนี้ข องพวกเรานะ ก็ตามวัดต่างๆ อาจจะจัดคนเพื่อมา การมาจัดที่เอเชียนี้สำคัญมาก เพราะเอเชียนี้มีประชากรมากที่สุดในทวีปทั้งหลายคือทวีปเอเชียนะ แต่มีคาทอลิกน้อยมาก อยากเชื้อชวนให้พี่น้องได้มาร่วมในงานครั้งนี้ และพ่อก็ยินดีที่จะมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย...

พิธีกรและนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากคุณพ่อ อุดมศักดิ์ขอบคุณ คุณพ่อมากค่ะ..

และในการที่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เท่าที่ดิฉันสัมผัส ทุกท่านค่อนข้างพอใจกับการจัดการอบรมของทีมงานส่วนกลางเป็นอย่างมาก เพราะการอบรมดำเนินกันไปอย่ างอบอุ่นและเป็นกันเองมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และร่วมมือกันอย่างจริงจังทุกฝ่าย ซื้งทำให้ทางทีมงานก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยกันอย่างมาก กับการทำงานทั้ง 3 วันที่ผ่านมาของการอบรมการสร้างผู้นำการประกาศข่าวดีในครั้งนี้ ทางทีมงานก็ขอขอบพระคุณทั้ง 2 สังฆมณฑล ทั้งเชียงใหม่และนครสวรรค์ที่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีในการส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ในวันที่ 2 ของการอบรมในตารางการอบรมที่มีการแบ่งปันกลุ่มในหัวข้อเรื่อง “พระเจ้าทำงานในตัวท่านอย่างไร” ซึ้งในวันนั้นทางคุณพ่อวัชศิลป์ได้เปิดโอกาสในพวกเร าผู้เข้ารับการอบรมในบางส่วนได้ไปเที่ยวชม “ส่วนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ที่เพิ่งเปิดใหม่ของทางเชียงใหม่ด้วย ซึ้งพวกเราเป็นเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ทั้งสังฆมณฑลนครสวรรค์และสังฆมณฑลเชียงใหม่ และบางส่วนที่ไม่ได้ไปก็ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับที่ว่า “พระเจ้าทำงานในตัวท่านอย่างไร” ซึ้งก็แล้วแต่ แต่ละคนจะทำอย่างไรกับการทำงานตรงนี้ แต่สำหรับตัวดิฉันเอง ดิฉันได้มีส่วนได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับผู้เข้าอบรมบางส่วน ก็เลยมีโอกาสเก็บภาพ สวยมาให้ชมกันด้วยนะค่ะ

ก่อนที่จะจากกันไปพวกเราผู้เข้ารับการอบรมก็ได้มีการถ่ายภาพรวมกัน เป็นที่ระลึกด้วยในการอบรมในครั้งนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และจบลงด้วยการรับวุฒิบัตร ของผู้ที่รับการอบรม “การสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี” และทุกท่านก็จงไปประกาศข่าวดีกันต่อไปด้วยเทอญ ขอบคุณพระที่ทุกอย่างผ่านพ้นด้วยดีนะค่ะ