ข่าวสาร TMC

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 งานประชุมเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วมประชุม AMC เชียงใหม่ (300 คน)

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2006
09.00 – 10.00 น. ช่วงที่ 1
-  พิธีเปิด ฯพณฯจำเนียร
 - ภาพรวม AMC คืออะไร เราจะต้องทำอะไรบ้าง
       (คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล)
10.00 – 10.30 น. พัก
10.30 – 11.30 น. ช่วงที่ 2 : (คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน)
-  ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ AMC  (เอกสาร Telling the       Story of  Jesus in Asia)
-  แบ่งปันประสบการณ์ในสังฆมณฑลของท่านมีงานอะไรที่    เกี่ยวข้องในกลุ่ม
11.30 – 12.15 น. กิจศรัทธา – มิสซา (ครูประภา วีรศิลป์)
12.15 – 13.30 น. อาหารเที่ยง-พัก
13.30 – 14.30 น. ช่วงที่ 3 : (คุณพ่อทรงวุฒิ)
- เนื้อหารอจากกรรมการจัดสัมมนา(คุณพ่อเฉลิม)
14.30 – 15.00 น. พัก
15.00 – 16.30 น. ช่วงที่ 4 : (คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ)
- แบ่งปันประสบการณ์งานแพร่ธรรมของแต่ละสังฆมณฑล (มี   ข้อแนะนำในการแบ่งปันให้)
16.30เตรียมงานที่บ้านเณรยอแซฟ
18.00อาหารค่ำ - อิสระ
# เตรียมพิธีเปิดและพิธีมิสซา(ครูประภา)
# การออกจดหมายเชิญ ครูประภา ในนามสภาฯ
# ติดต่อเนื้อหา TMC จากคุณพ่อเฉลิม


วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม : ร่วมงานมหกรรมการแพร่ธรรมที่บ้านเณรยอแซฟ

การชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมประเทศไทยวันที่ 12 สิงหาคม 2005

ชื่องาน : มหกรรมงานแพร่ธรรมคาทอลิกในประเทศไทย
จุดประสงค์:
1เป็นการรวมพลคนแพร่ธรรมของประเทศไทย
2ให้คาทอลิกและผู้ที่สนใจที่มาร่วมชุมนุมได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่พระศาสนจักรทำงานเพื่อการแพร่ธรรมทำงานในประเทศไทยโดยผ่านทางหน่วยงานต่างๆของสภาพระสังฆราช สังฆมณฑลทั้ง 10 และคณะนักบวชต่างๆในประเทศไทย
ลักษณะของงาน
1ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดของสภาพระสังฆราชได้แนะนำประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานของหน่วยงานของตนพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรับรู้งานของหน่วยงานของตน
2ให้สังฆมณฑลทั้ง 10 สังฆมณฑล ได้แสดงผลงานการแพร่ธรรมของสังฆมณฑลของตนเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมงานแพร่ธรรม และจัดแสดงสินค้าสิน หนึ่งวัด หนึ่งผลิตภัณฑ์ OPOP (one parish, one product) เพื่อจำหน่ายหรือแจกจ่ายในงาน
3ให้บรรดานักดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละสังฆมณฑล คณะนักบวช องค์กร ได้แสดงผลงานด้านดนตรีของตนเอง
4ให้บรรดาบริษัทห้างร้านคาทอลิกได้แสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่าย
สถานที่ : บ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
วัน/เวลา : วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2006
บุคคลเป้าหมาย : ประมาณ 4000 คน ประกอบด้วย
1ผู้แทนสังฆมณฑล/หน่วยงาน/สถาบันนักบวช 300 คนที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับทวีปเอเชียในประเทศไทย 2006
2บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ผู้ปกครอบ และแขกของบรรดาสามเณรใหญ่ที่รับพิธีแต่งตั้งและศีลบวชสังฆานุกรประมาณ 1500 คน
3ผู้ที่สนใจ ได้แก่บรรดาคาทอลิกสังฆมณฑลต่างๆ ครูคาทอลิก ครูคำสอน สามเณร ผู้ฝึกหัด นักบวชชายหญิง นักเรียน เด็กเยาวชน ประมาณ 1000 คน
4บรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่สังกัดสภาพระสังฆราชประมาณ 200 คน
5บรรดาเยาวชนที่มาร่วมงานชุมนุมเยาวชนประมาณ 1000 คน


ฝ่ายสถานที่
บ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์
สามพราน นครปฐม

1.เวทีงานบวช – การประดับดอกไม้ - พิธีบวช (ใช้โรงยิม – บ้านเณรใหญ่รับผิดชอบ)

2.เวทีการแสดงใหญ่ (บ้านเณรเล็ก – ขอรายละเอียด - ความกว้างยาว - ฉากหลัง – ชื่องาน – ระบบไฟ – เครื่องดนตรี – เครื่องเสียง – ถ้าแบ่งส่วนรับผิดชอบจะดี แล้วให้มีmaster ควบคุม- เรื่องเครื่องเสียง ช่างย้งกับดาดาฯ -ดาดาต้องใช้ของเขาหมด – ค่าใช้จ่ายช่างย้งถูกกว่า-พิธีบวชช่างย้งทำเป็นประจำ) - งบประมาณ หมื่นห้าพัน
3.เครื่องเสียง-แสง : ช่างย้ง + ยอแซฟ

4.บริเวณจัดการแสดงนิทรรศการงานแพร่ธรรมของหน่วยงานในสภาฯ (22 เต็นท์)
5.บริเวณจัดการแสดงนิทรรศการงานแพร่ธรรมของสังฆมณฑล (10 เต็นท์)
6.บริเวณจัดการแสดงสินค้าบริษัทห้างร้านคาทอลิก (10 บริษัท)
7.บริเวณจัดการแสดงสินค้า OPOP ของ 10 สังฆมณฑล
(65 เต้นท์ๆ 600 บาท = 39,000 บาท ขนาด 8x5 เมตร)
(เก้าอี้ กินข้าว ชุดละ 50 บาท เก้าอี้ 10 ตัว : ส่วนในพิธีมีพอ)

8.เครื่องเสียงในบริเวณงาน(ช่างย้ง)
9.ระบบไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ทั้งเวที บูธแสดงสินค้า
(เดินไฟตามเต้นท์ ช่างไฟบ้านเณร : ส่วนเวที ช่างย้ง
(เสนอให้เช่าเครื่องไฟ ราคา....)

10.ที่ทานอาหารสัตบุรุษ พระสงฆ์ นักบวช(ติดต่อพ่อไพทูรย์:ชมรมฆราวาส)
•สถานที่ ให้จัดบริเวณที่ทานอาหารสัตบุรุษเป็นที่เฉพาะ (มื้อเที่ยง)
•มื้อเที่ยงขาย(ราคาเท่าไร) – ญาติผู้บวช เณร ผู้ฝึกหัด แจกคูปอง หางบประมาณ : ถ้าแจกฟรีจะมีการเสียหายมากไม่รับผิดชอบ
•มื้อเย็น – แจกข้าวกล่อง+น้ำ งบเท่าไรต่อกล่อง 25 บาทx4000 =100,000 บาท

11.พยาบาล
•เซนต์หลุยส์(สภาฯ) – คามิลเลี่ยน(สภาฯ) – มหาชัย2 (ยอแซฟฯ) – ศรีวิชัย3(ยอแซฟฯ)
 
12.ห้องน้ำ
•เน้นการประชาสัมพันธ์
13.ที่พักของเยาวชนคืนวันที่ 11 สิงหาคม
•บ้านสวนยอแซฟฯ (ให้จองก่อน)
•งบประมาณ..
14.จราจรและที่จอดรถ
•45 คนๆละ 200 = 10,000 บาท
15.ประชาสัมพันธ์(สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย)ฝ่ายพิธีบวช

ผู้รับผิดชอบ : บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
1.พิธีบวช...................................................................................
2.พิธีกร......................................................................................
3.การขับร้อง...............................................................................
4.การแก้บาป..............................................................................
5.การเฝ้าศีลมหาสนิท................................................................
6.ประดับแท่น-ดอกไม้-เวที.......................................................
7.ที่พักญาติสามเณร...................................................................


 โครงการงานการแสดงสินค้าคาทอลิก
ในงาน Thailand Mission Congress

เนื่องจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ปี 2006 เป็น “ปีแห่งการแพร่ธรรม” และให้วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2006 เป็นวันเฉลิมฉลองปีแพร่ธรรมของพระศาสนจักรประเทศไทย ในงานวันนี้ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย และหนึ่งในโครงการเหล่านั้นก็คือ โครงการการแสดงสินค้าคาทอลิก

วัตถุประสงค์
1เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของเราคาทอลิกที่จะได้รับรู้ว่าพี่น้องคาทอลิกของเราเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมต่างๆที่กระจัดกระจายกันไปอยู่ทั่วปร ะเทศ
2เพื่อเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับบรรดาเยาวชนจะได้มีความอุตสาหะ ฝึกฝนตนเพื่อจะได้ประสบผลสำเร็จในชีวิต
3เพื่อผนึกกำลังกันเป็นเครือข่ายในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือพระศาสนจักรและสังคมต่อไป

ลักษณะการจัดงาน
เชิญชวนให้คาทอลิกที่มีกิจการค้า หรือธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้มาร่วมกันออกร้านแสดงสินค้าของตน เพื่อการเผยแพร่ และจัดจำหน่ายในราคาพิเศษแก่บรรดาคริสตชนที่มาร่วมงาน

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2006 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก (คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ คุณปรีชา ประกอบกิจ)โครงการมหกรรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์
ในงาน Thailand Mission Congress

เนื่องจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ปี 2006 เป็น “ปีแห่งการแพร่ธรรม” และให้วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2006 เป็นวันเฉลิมฉลอง ปีแพร่ธรรมของพระศาสนจักรประเทศไทย ในงานวันนี้ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย และหนึ่งในโครงการเหล่านั้นก็คือ โครงการ “มหกรรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์” 

วัตถุประสงค์
1เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของเราคาทอลิกที่จะได้รับรู้ว่าพี่น้องคาทอลิกของเราเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีต่างๆ
2เพื่อเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับบรรดาเยาวชนจะได้มีความอุตสาหะ ฝึกฝนตนเพื่อจะได้มีความสามารถ และใช้ดนตรีเพื่อการสรรเสริญพระเจ้า และยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
3เพื่อผนึกกำลังกันเป็นเครือข่ายในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือพระศาสนจักรและสังคมต่อไป

ลักษณะการจัดงาน
เชิญชวนให้นักดนตรีของแต่ละสังฆมณฑล คณะนักบวช องค์กรต่างๆ ได้แสดงผลงานทางดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของตนเอง (concert) และให้มีการแสดงความสามารถพิเศษของเยาวชนคาทอลิกจากโรงเรียน รวมทั้งศิลปินนักร้องและดารานักแสดงคาทอลิกได้ปรากฏตัว ยืนยันความเป็นคาทอลิกของตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสให้คาทอลิกที่เป็นแบบอย่างได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตการเป็นคาทอลิกอีกด้วย

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2006 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมนักดนตรีศักดิ์สิทธิ์ (คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์)

ฝ่ายอาหาร
ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา ชมรมสภาฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
1.จำนวนผู้ร่วมงาน 4000 คน
2.อาหารเที่ยง ให้เป็นการจำหน่ายราคาพิเศษ
3.อาหารค่ำ ให้เป็นอาหารกล่อง
4.บรรดาพระสงฆ์-นักบวช(ยังไม่รับปาก)............................................
5.สถานที่..............................................................................................

ฝ่ายนิทรรศการและผลงานการแพร่ธรรมของหน่วยงานในสภาพระสังฆราช
จุดประสงค์ : เผยแพร่ผลงานและจัดกิจกรรมเพื่อให้ทราบว่างานของหน่วยงานแพร่ธรรม
               อย่างไร
ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
1.ประสานงานกับ 26 หน่วยงาน (จากปฏิทินปี 2549/2006)
2.ขนาดของเต็นท์ 8x5 เมตร หน่วยงานละ 1 เต็นท์
3.เวลาตั้งแต่ 08.30-15.00 น.
4.สถานที่..................................................

ฝ่ายนิทรรศการ-แสดงผลงาน-และการออกร้านสินค้า OPOP
ของ 10 สังฆมณฑล
จุดประสงค์ : เผยแพร่งานแพร่ธรรม และสินค้ามีชื่อเสียงของสังฆมณฑล
ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
1.ประสานงานกับอุปสังฆราช และผู้อำนวยการ PMS ของ 10 สังฆมณฑล
2.เต็นท์ขนาด 8x5 เมตร สังฆมณฑลละ 1 เต็นท์
3.เวลาตั้งแต่ 08.30-15.00 น.
4.สถานที่......................................................


ฝ่ายประกวดและการแข่งขัน
จุดประสงค์ : ปลุกกระแสงานแพร่ธรรมและให้เด็กเยาวชนและคริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมในงาน
ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์
1.จัดหาคณะผู้ร่วมรับผิดชอบ
2.จัดกิจกรรมที่เหมาะสม
3.จัดหารางวัล
4.ประสานงานกับฝ่ายการแสดงบนเวที
5...........................................................


ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จุดประสงค์ : ให้คาทอลิกและบุคคลทั่วไปรับรู้เรื่องปีแพร่ธรรมและงานวันแพร่ธรรมของ
               ประเทศไทยและของทวีปเอเชีย
ผู้รับผิดชอบ : คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง- สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
1.วางแผนการจัดประชาสัมพันธ์ ในอุดมสารฯ WWW (พระสังฆราช / ดารา)
2.ในงาน กองอำนวยการ
3.ป้ายผ้าส่งตามสังฆมณฑล – โลโก้งานประกาศพระวรสาร(ธง)
4.งบประมาณ............

ฝ่ายติดต่อดาราศิลปินนักร้องนักแสดงคาทอลิก
จุดประสงค์ : สร้างความภูมิใจและเป็นแรงจูงใจในงานการแพร่ธรรม
ผู้รับผิดชอบ : คุณศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ คุณเอนก ไมเคิ้ล คุณสมมิตร คงมั่นประกายกิจ
1.ติดต่อดาราคาทอลิกเป็นรายบุคคล
2.ชี้แจงจุดประสงค์
3.กำหนดเวลาที่แน่นอน
4.....................................................................................