กิจกรรมของ 10 สังฆมณฑล

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุร

สังฆมณฑลจันทบุร

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค

สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุดรธานี