ติดต่อโดยตรงได้ที่
คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการองศ์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก (PMS)
สังฆมณฑลราชบุรี เลขที่ 31/2 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร 0-321-4733
หรือ

คุณพ่อเปโตร วิทยา แก้วแหวน
ผู้อำนวยการองศ์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก (PMS)
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เลขที่ 57 ตรอกโอเรียนเต็ล บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2237-7316