กว่าจะเป็น TMC

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 ที่ผ่านมา เวลา 8.00 น.  คุณพ่อ วิทยา แก้วแหวน ผู้อำนวยการแผนกงานธรรมทูต ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ ได้เดินทางไปที่บ้านผู้หว่าน สามพราน เพื่อประชุมและเตรียมงานกับ คุณพ่อ วัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการองศ์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก (P M S) ของสังฆมณฑล ได้ร่วมกันประชุมและเตรียมงาน Thailand Mission Congress 2006 ที่จะจัดขึ้นในปีหน้า 2006 เนื่องจากในปีหน้า เป็นปีแห่งการแพร่ธรรมของสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครซึ้งจะจัดงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในทวีปเอเชีย

             บรรยากาศในการประชุมเริ่มด้วยการภาวนาเปิดประชุมแบบเป็นกันเอง ตอน 9.00 น. โดยคุณพ่อวัชศิลป์ ก่อนที่คุณพ่อสองท่านจะเปิดการประชุม การประชุมในวันนั้นมีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่ 3 หัวข้อหลัก ๆ คือการเตรียมงานระหว่างปีและเตรียมงานในวันที่ 11 ส.ค. 2549 และ 12 ส.ค. 2549 ซึ้งคุณพ่อทั้งสองท่านได้มีการตกลงกันในงานระหว่างปีว่าเราจะจัดงานในหัวข้อหลักๆคือ มีการเปิดอบรมระหว่างปีเกี่ยวกับงานปลุกเร้าการแพร่ธรรม การเทศน์ฟื้นฟูจิตใจเตรียมตรีวานในงานฉลองวัดและงานเฉลิมฉลองทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย และหัวใจของการเตรียมงานใหญ่ในวันเสาร์ที่ 12 ส.ค. 2549 นี้ คือ การที่ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมในงานมหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของคาทอลิกในประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง “มหกรรมการแพร่ธรรมของคาทอลิกในประเทศไทย” ซึ้งงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่บ้านเณรเล็กยอแซฟฯ สามพรานนะค่ะ และในงานครั้งนี้ยังมี การออกบูธของมิสซังต่างๆทั่วประเทศไทยอีกด้วย มีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีของแต่ล่ะมิสซัง มีการแสดงทอล์คโชว์ และงานวันนั้นมีศิลปิน ดารามาร่วมในงานอย่างมากมาย รับรองว่างานนี้ได้ทั้งความรู้ ทั้งบุญ และได้เปิดหูเปิดตาไปด้วยกันเลย ตอนนี้ทุกหน่วยงานกำลังเร่งเตรียมงานกันอย่างเต็มที่เพื่อทุกท่านที่มางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ....

             และในวันที่ 18 พ.ย. 48 ที่ผ่านมานี้ได้มีการประชุมผู้อำนวยการของ (PMS) ทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย เพื่อได้ติดตามความเคลื่อนไหวภายในสังฆมณฑลทุกสังฆมณฑลของประเทศไทยในส่วนของการจัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับปีแพร่ธรรมที่เริ่มประกาศกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ และดิฉันเองก็มีสรุปย่อๆมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะค่ะ เพื่อเป็นการไม่ตกข่าวว่าที่สังฆมณฑลเพื่อนๆของเราเขาได้ดำเนินการอะไรไปบ้างในปีแพร่ธรรมนี้นะคะ....
สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ได้นำถ้อยเถลิงการสัมมนาพระสงฆ์นักบวชและฆราวาสในเดือน ต.ค.ในหัวข้อปีแพร่ธรรม ในงานครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วม 100 กว่าคน และจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทำงานในปีแพร่ธรรมดังนี้คือ

             มีการประกาศปีแพร่ธรรมภายในสังฆมณฑล ในโอกาสปิดการชุมนุมเคารพศีล ได้มีการมอบ ตระเกียงแห่งการแพร่ธรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้แต่ล่ะวัด พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการทำงานเกี่ยวกับปีแพร่ธรรม โดยได้มีการประชุมกันไปแล้ว

             พระคุณเจ้าจัดทำทีมแพร่ธรรมในระดับวัดเพื่อกระตุ้นให้กำลังใจปลุกเร้าคริสตชน  และร่วมทำงานแพร่ธรรมในระดับวัดด้วย
?โครงการออกสาสน์ในปีแพร่ธรรม ( 2 เดือนต่อ 1 ฉบับ) เพื่อกระตุ้นพระวาจาของพระในไปในแนวทางเดียวกันใน 1 ปีแพร่ธรรมนี้ วางเอกภาพในเรื่องบทเทศน์ เพื่อเป็นแนวให้กับพ่อเจ้าวัดในการสอน

จัดวางโครงการในการทำงานในปีแพร่ธรรมเพื่อทิศทางเดียวกันทั้งสังฆมณฑล

             สังฆมณฑลราชบุรี จัดสัมมนาเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม (DMC) ภายในสังฆมณฑล “หัวข้อเหลียวหลังแลหน้า 75 ปี งานแพร่ธรรมสังฆมณฑล” เป็นการจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี ของสังฆมณฑลราชบุรี จุดประสงค์เพื่อเป็นการปลุกเร้างานแพร่ธรรมของสังฆมณฑล ในวันที่ 20 - 22 ก.ย. 48 ที่ผ่านมาในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นของสัตบุรษและคณะสงฆ์ทั้งหมดเพื่อนำความคิด ความเป็นไป ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลในอดีตมาเรียนรู้วางนโยบายเพื่อมุ่งที่งานแพร่ธรรม  สิ่งที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำมากำหนดนโยบายของสังฆมณฑลที่ชัดเจนแน่นอนขึ้น และเริ่มวางแผนงานเกี่ยวกับงานแพร่ธรรมทั้งหมด ดังนี้

             วันที่ 21-22 พ.ย. 48 ประเมินผลฝ่ายงานภายในสังฆมณฑลทั้ง 5 ฝ่าย พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อกำหนดนโยบาย และทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนงานเกี่ยวกับงานแพร่ธรรมทั้งหมด

             แต่ล่ะวัดและแต่ล่ะองค์กรภายในสังฆมณฑลกำหนดที่จะวางแผนเพื่อทำงานในปีแพร่ธรรม โดยแต่ล่ะองค์กร รวมถึงโรงเรียน