การประกาศพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. เรื่องราวของพระเยซูในชีวิตแต่ละคน

ในบริบทแบบเอเชีย ผู้คนถูกเหนี่ยวโน้มชักนำด้วยประจักษ์พยานมากกว่าด้วยการโต้แย้งทางปัญญา (EA 42) พวกเขาจะมองไปที่การเปลี่ยนแปลงชีวิตข องผู้ที่ประกาศเรื่องราวของ พระเยซูคริสตเจ้า:  ชีวิตส่วนตัวและการไม่ยึดติด จะอย่างไรเสีย "ไฟจะติดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยอะไรที่ติดไฟแล้ว" (EA 23)  คนที่แ สดงภาพลักษณ์ของพระคตริสตเจ้าให้ได้เห็นชัดที่สุดในเอเชีย  เห็นจะไม่พ้นคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา "เธอเป็นแม่บทแห่งการรับใช้ชีวิต  ที่พระศาสนจักรกำลังห ยิบยื่นให้เอเชีย ซึ่งตรงกันข้ามกับอำนาจมืดมากมาย ที่กำลังโหมกระหน่ำเข้ามาในสังคม" (EA 7)  อาศัยงานเมตตาธรรม เธอ "ได้ทำให้พระคริสตเจ้าทรงกลับมาอยู่ในปัจจุบันอีกครั้งก็ว่าได้" (AG 6)

ชีวิตและการตายของบรรดานักบุญและบุญราศรีชาวเอเชีย เป็นการแสดงให้เห็นภาพเรื่องราวของพระเยซูในบริบทของเอเชีย สำคัญว่าเราต้องจดจำบรร ดา "วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งความเชื่อ" แห่งเอเชียเหล่านี้ไว้ แล้วพิมพ์ชีวประวัติของพวกเขา เราต้องทำอะไรให้เป็นประกันว่า ความทรงจำถึงเขาเหล่านั้นซึ่งยอมถู กทรมานเป็นมรณสักขีในหลายสิบปีที่ผ่านมา จะต้องดำรงอยู่โดยการรวมรวมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นไว้ ("Tertio Millennio Adveniente". N. 37)

สรุป: เรื่องราวของพระเยซูยังคงได้รับการเปิดเผยให้เห็นต่อไป ในชีวิตและประสบการณ์ของคริสตชนและชุมชนคริสตชนนับไม่ถ้วนในเอเชีย เช่นเดี ยวกับสาวกสององค์ หลังจากที่ได้เผชิญกับพระเยซูเจ้าที่เมืองเอมมาอุสแล้ว พวกเขาต้องพูด "สิ่งซึ่งได้เกิดขึ้นบนถนน และเขาจำพระองค์ได้อย่างไรตอนที่พระอง ค์ทรงหักปัง" (ลก 24.35) จะมีคนอื่นอีกเช่นกัน ที่จะได้รับการบอกกล่าวจากพระเยซูว่า "จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน แล้วบอกเขาถึงเหตุการณ์ใหญ่ ซึ่งพระเ ป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว"  (มก 5.19) เราต้องรับฟังประจักษ์พยานของพวกเขา เพื่อพวกเราจะได้เฉลิมฉลองความเชื่อและชีวิตของเราในพระคริสตเจ้าพร้อมกันกับพวกเขาด้วย